Samochody ciężarowe
Samochody osobowe
Serwis
Techniki sanitarne i grzewcze
Instalacje z tworzyw sztucznych


Instalacje z tworzyw sztucznych


  • instalacje PP-typ 3
  • EKOPLASTIK
  • instalacje miedziane
  • izolacje
  • kolektory słoneczne energia ze słońca
    • schematy : 1, 2

Kraków, ul.Saska 2b
+48 (prefix) 12 656 34 20
tel. 656 03 57, 656 25 31
email: biuro@motokrak.pl

SZKOLENIE - DORADZTWO - WYKONAWCY